Liceul Tehnologic Apor Péter magyar english deutsch

2023-03-23
Dr. prof. Constantinescu Herman - Director


 1.Pentru efectuarea pregătirii în vederea obţinerii permisului de conducere în cadrul unei şcoli de conducători auto, solicitantul va depune la sediul acesteia o cerere de ínscriere însoţită de următoarele documente:

  •    actul de identitate,
  • permisul de conducere, în copie, după caz;
  • certificat medical cu menţiunea "apt";
  •  document de evaluare obligatorie a capacităţii psihologice, în original;
  •  declaraţie notarială pe proprie răspundere din care să reiasă faptul că nu a fost
      condamnată pentru una din infracţiunile privind regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau furt al unui vehicul, dcă nu a intervenit reabilitarea, sau cazierul judiciar, în original;
  •  în cazul cetăţenilor străini, declaraţie notarială din care să rezulte ca nu posedă un alt permis de conducere national eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras ori anulat.

  2. Pregătirea va începe numai după depunerea tuturor documentelor prevăzute la alin. (1), solicitantului urmând a i se atribui un număr de înscriere în registrul unic de evidenţă a cursanţilor, număr care va fi înscris şi în contractul de şcolarizare încheiat cu şcoala de conducători auto precum şi în caietul cursantului, caiet al cărui model este prezentat în anexa nr. 3 la prezenta Metodologie şi în fişa de şcolarizare.

            Documentele aferente pregătirii teoretice şi practice aflate în evidenţele şcolilor de conducători auto, se vor păstra pentru o perioadă de 3 ani la sediile acestora.

(2) Documentele arhivate vor fi structurate pe grupe şi serii de cursanţi în cadrul şcolilor de conducători auto.© Liceul Tehnologic Apor Péter 2023

Sitemap

Valid XHTML 1.0 Transitional

Acasa
Rezultate
Despre noi - Despre şcoală - Despre Apor Péter - Prezentare Generală - Internat - Situații financiară
Înscrieri - Admitere - Profilul/Domeniul
Personal
Elevi
Linkuri utile
Şcoala de soferi - Contact - Cursuri - Preţuri - Acte la înscriere - Acte la examen - Despre examen
ROVACCINARE
Orar
Angajați
Noutăți
PDIPAS
ROSE - Invitație de participare pentru achiziția următoarelor pachete de bunuri - 2018-2019 - 2019-2020 - 2020-2021
Organigrama
Rapoarte
Poze cu muncile agricole și achizițiile agricole
Contact
Curs de calificare pentru adulți - Creșterea animalelor - Cultura plantelor
Practică cu elevii pe terenul agricol
SCIM
Excursii
Întâlniri
Tablouri
Posturi vacante (Concurs)
Regulamente
Ședință cu părinți
Romexpo
Parcul auto şi agricol
Proiect Erasmus
Proiect Educație agricolă